Sınıfları

Prematüre bebekler iki şekilde sınıflandırılır.

  • Gestasyon (Annenin son adet tarihinin ilk günü) yaşlarına göre;

1. Sınıf: İleri derece prematüre (gestasyon yaşı 24-31 hafta)
2. Sınıf: Orta derece prematüre (gestasyon yaşı 32-36 hafta)
3. Sınıf: Sınırda prematüre (gestasyon yaşı 36-37 hafta)

  • Doğum ağırlıklarına göre

Düşük doğum ağırlıklı bebekler: 2500 gramdan küçük
Çok düşük doğum ağırlıklı bebekler: 1500 gramdan küçük